Cảm nhận cái hay của hồi mười bốn Hoàng Lê nhất thống chí

0
Cảm nhận cái hay của hồi mười bốn Hoàng Lê nhất thống chí

Cam nhan cai hay cua hoi muoi bon Hoang Le nhat thong chi. Đề bài: Viết đoạn văn cảm nhận cái hay của hồi mười bốn Hoàng Lê nhất thống chí.

Với quan điểm lịch sử đúng đắn và niềm tự hào dân tộc, các tác giả Hoàng Lê Nhất thống chí đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ qua chiến công thần tốc đại phá quân Thanh cũng như sự thảm bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. Hồi thứ mười bốn Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh thua trận. Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài đã tái hiện đầy chân thực hình tượng người anh hùng cũng như kết cục bi thảm của kẻ cướp nước, bán nước.

Trước sự cầu cứu viện trợ của vua tôi Lê Chiêu Thống, hai mươi vạn quân Thanh đã kéo vào miền Bắc của nước ta. Nhưng trước sự phong tỏa tin tức của bọn Ngô Văn Sở và Nguyễn Văn Tuyết thì đến tận ngày hai mươi, thông tin này mới đến tai của Bắc Bình Vương: “…Ngô Văn Sở sau khi đem các đạo quân rút lui, tức tốc sai Nguyễn Văn Tuyết chạy trạm Nam cáo cấp. Một mặt, chặn ngang đất Trường Yên làm giới hạn, đóng thủy quân ở hải phận Biện Sơn, quân bộ thì chia giữ ở vùng núi Tam Điệp, hai mặt thủy bộ liên lạc với nhau, ngăn hẳn miền Nam với miền Bắc. Vì thế, việc ở bốn trấn Đàng Ngoài không hề thấu đến hai xứ Thanh Nghệ”.

Xem thêm:  Giới thiệu trò chơi dân gian chi chi chành chành

Khi nghe tin Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đã vô cùng tức giận, định thân chinh cầm quân ra Bắc đánh Thanh. Nhưng trước lời can ngăn cùng lời khuyên nên có một chính hiệu trước khi cầm quân, Nguyễn Huệ đã quyết định dứt khoát lên ngôi hoàng đế. Qua việc lắng nghe ý kiến của quần thần thể hiện được sự chính trực, công minh của Nguyễn Huệ.

Sau khi lên ngôi Hoàng Đế, Nguyễn Huệ đã lấy niên hiệu là Quang Trung, và một lần nữa sự chính trực, sáng suốt còn thể hiện qua việc ông cho mời La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp vào triều để hỏi bàn về việc tiến quân ra Bắc. Nguyễn Thiếp đã khẳng định sự sáng suốt cũng như khả năng toàn thắng của đại quân qua câu nói: Bây giờ trong nước trống không, lòng người tann rã. Quân Thanh ở xa tới đây, không biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, không hiểu rõ thế nên đánh hay nên giữ ra sao. Chúa công ra đi chuyến này, không quá mười ngày, quân thanh sẽ bị dẹp tan”

Qua hành động trưng cầu ý kiến của Nguyễn Thiếp ta có thể thấy Nguyễn Huệ là một vị vua anh minh, biết trọng dụng hiền tài và biết đặt chuyện đại sự của đất nước lên trên hết. Sau khi quyết định ra Bắc dẹp quân Thanh, Nguyễn Huệ đã trực tiếp đốc suất đại binh cả thủy và bộ.Tài năng lãnh đạo cầm quân của Nguyễn Huệ còn thể hiện qua việc chiêu mộ binh lính ở NGhệ An “…kén lính ở Nghệ An, cứ ba suất đinh thì lấy một người”, nhờ vậy mà lực lượng của đội quân nhanh chóng tăng hơn một vạn.

Xem thêm:  Phát biểu cảm nghĩ về những câu ca dao than thân

Không chỉ tuyển quân mà Quang Trung còn chú trọng vào công tác huấn luyện binh lính cũng như tổ chức toàn quân thành một chỉnh thể quy củ, phát huy hết được sức mạnh của mình: “..mở cuộc duyệt binh lớn ở doanh trấn, đem số thân quân ở Thuận Hóa, Quảng Nam chia làm bốn doanh: tiền, hậu, tả, hữu, còn số lính mới tuyển ở Nghệ An thì làm trung quân”.

Trước cuộc tấn công ra Bắc, Quang Trung Nguyễn Huệ còn đích thân cưỡi voi ra chỉ dụ trước hàng vạn binh lính, ông nói về những thủ đoạn tàn bạo, âm mưu thâm độc của quân lính nhà Thanh cũng như quân đội Trung Hoa từ xưa đến nay, nhắc đến những tấm gương anh hùng như Trưng Trắc, Trưng Nhị, Trần Quốc Tuấn để làm sống dậy tinh thần đánh giặc của binh tướng. Bên cạnh đó Nguyễn Huệ cũng tỏ ra nghiêm khắc trong kỉ luật đối với những người hai lòng: “…Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi…Các người đều là những kẻ có lương tri, lương năng, hãy nên cùng ta đồng tâm hiệp lực, để dựng lên công lớn. Chớ có quen thói cũ, ăn ở hai lòng, nếu như ta phát giác ra, sẽ bị giết chết ngay tức khắc, không tha một ai, chớ bảo ta không nói trước”.

Xem thêm:  Về hiện tượng học sinh lười học

Như vậy, hồi mười bốn Đánh Ngọc Hồ,quân Thanh bị thua trận. Bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài đã xây dựng thành công hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, tái hiện chân thực không khí hào hùng của dân tộc trong hoàn cảnh lịch sử đầy đặc biệt.

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

HOANG LE NHAT THONG CHI

NGÔ GIA VĂN PHÁI

LÊ CHIÊU THỐNG

Theo Sinhviengioi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *