Sọan bài Trả bài tập làm văn số 1 – Lớp 10

0
Sọan bài Trả bài tập làm văn số 1 – Lớp 10
Sọan bài Trả bài tập làm văn số 1 – lớp 10I. Hoạt động trên lớp

Thảo luận dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo nhằm:

_ Xác định yêu cầu đặt ra đối với bài viết. Cụ thể là:

+ Cần nêu những cảm xúc, suy nghĩ chân thực trước sự vật, sự việc, hiện tượng đời sống hoặc nhân vật, tác phẩm.

+ Xác định đối tượng của bài viết, chia sẻ chân thực những cảm nghĩ của mình.

_ Xác định phương hướng làm bài:

+ Nêu lên những cảm xúc, suy nghĩ cụ thể. Sắp xếp các ý theo một trình tự rõ ràng, mạch lạc.

+ Phân tích, triển khai các ý một cách hợp lí để bài viết phong phú, sinh động, không nghèo nàn và khô khan.

+ Lời văn cần ngắn gọn, xúc tích để bài viết thực sự khơi dậy được những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng người đọc.

_ Đối chiếu với những yêu cầu và bài làm thực tế để nhận ra những ưu điểm cũng như hạn chế để phát huy và khắc phục cho những bài viết sau đó.

Giáo viên nhận xét các bài làm trước lớp

+ Rút ra những kinh nghiệm bổ ích, đặc biệt về những điều có liên quan tới bài văn của học sinh.

+ Học sinh cần tiếp thu, lĩnh hội những ý hay, lời văn đẹp của các bạn để phục vụ cho sự tiến bộ trong những bài viết sau.

II. Công việc ở nhà

Xem thêm:  Bình luận về nỗi lo và sự rèn luyện tu dưỡng

Sửa chữa những sai sót cụ thể trong bài viết (Về các mặt nhận thức đề bài, bố cục, chính tả, dùng từ, đặt câu…)

Xây dựng lại dàn ý chi tiết và viết lại ít nhất là một đoạn văn trong bài viết

Lưu bài viết trong hồ sơ học tập để tham khảo và rút kinh nghiệm cho các bài làm văn tiếp theo.

Theo Sinhviengioi.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *