Dàn ý cảm nghĩ về tình bạn

0

Đề bài: Dàn ý cảm nghĩ về tình bạn

Bài làm

Bài làm 1: Dàn ý cảm nghĩ về tình bạn.

a.   Mở bài:

–   Khái quát những hiểu biết chung về tình bạn.

–   Khái quát về ý nghĩa của tình bạn đối với mỗi người.

b.   Thân bài:

dan y cam nghi ve tinh ban - Dàn ý cảm nghĩ về tình bạn

Dàn ý cảm nghĩ về tình bạn

–   Như thế nào được gọi là tình bạn đẹp?

+   Tình bạn xuất phát từ hai phía.

+   Tình cảm đối với nhau phải chân thành, tin tưởng.

+   Có sự đồng cảm, sẻ chia, biết lắng nghe.

+   Biết khuyên răn, chỉ ra điểm yếu kém để giúp nhau cùng tiến bộ.

–   Trái lại cũng có tình bạn chưa đẹp:

+   Tình bạn xuất phát từ mục đích vụ lợi, đặt lợi ích cá nhân lên đầu.

+   Đối xử giả tạo, không đồng cảm, sẻ chia

–   Vai trò của tình bạn trong đời sống:

+   Cuộc sống trở nên thú vị, đặc sắc hơn. 

+   Giải tỏa những căng thẳng, chia sẻ vui buồn.

+   Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

–   Tác hại của việc kết bạn mang mục đích tư lợi

–   Cần giữ gìn những tình bạn đẹp.

–   Dẫn chứng về tình bạn trong thực tế.

c.   Kết bài:

–   Khái quát lại vai trò của tình bạn.

–   Nêu cảm nghĩ chung về tình bạn và hứa trân trọng, giữ gìn tình bạn đẹp.

Bài làm 2: Dàn ý cảm nghĩ về tình bạn.

a.   Mở bài:

   Cảm nghĩ chung của em về tình bạn.

   Trích dẫn câu thơ, danh ngôn về tình bạn

Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim

b.   Thân bài: 

–   Tình bạn là gì?

–   Khẳng định nền tảng để có tình bạn đẹp là sự chân thành:

+   Có sự thật lòng từ cả hai phía.

+   Có lòng tin vào người ta coi là bạn thực thụ.

+   Chân thành là nền tảng cho tình bạn bền vững lâu dài.

–   Cách đối xử thể hiện sự chân thành trong tình bạn:

+   Không vụ lợi, tư lợi cá nhân.

+   Tin tưởng nhau, có khúc mặc thì phải hỏi trực tiếp chứ không nghi ngờ trong lòng.

+   Đồng cảm, thông cảm cho nhau, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn.

+   Biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên.

+   Tha thứ cho bạn khi bạn biết lỗi.

–   Giúp đỡ nhau cùng phát triển, tiến bộ:

+   Chỉ ra lỗi sai, khuyết điểm.

+   Lựa lời để phê bình và tìm cách giúp bạn khắc phục.

–   Trái lại cũng có những tình bạn không đẹp.

–   Dẫn chứng về tình bạn đẹp.

c.   Kết bài:

–   Khái quát lại cảm nghĩ và ý nghĩa về tình bạn.

–   Liên hệ với bản thân hoặc đưa ra lời khuyên.

Mai Du

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *