Qua văn bản “Bài toán dân số”, chúng ta có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội?

0
Qua văn bản “Bài toán dân số”, chúng ta có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội?

Qua văn bản “Bài toán dân số”, chúng ta có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội?

Bài làm

Điểm nhấn của văn bản “Bài toán dân số” chính là những số liệu theo thống kê của hội nghị Cai-rô (Ai Cập) họp ngày 5 tháng 9 năm 1994 đưa ra.

Những số này cho thấy tỉ lệ sinh con của phụ nữ khắp các nơi trên thế giới là rất lớn, phụ nữ Ấn Độ là 4,5; Nê-pan là 6,3…, tính chung toàn châu Phi là 5,8; phụ nữ Việt Nam là 3,7. Như vậy, phấn đấu để mỗi gia đình có từ một đến hai con là một chỉ tiêu rất khó khăn. Với tỉ lệ hằng năm tăng 1,73% như mười lăm năm trước và 1,57% năm 1990 thì dân số hành tinh của chúng ta năm 2015 sẽ lớn hơn 7 tỉ người.

Một vấn đề cần được quan tâm là phụ nữ ở những nước nghèo lại có khả năng sinh nhiều con. Những nước kém phát triển ở hai châu lục là châu Phi và châu Á lại là những nước có tốc độ gia tăng dân số nhiều nhất. Chính sự phát triển dân số ào ạt này ảnh hưởng đến khả năng phát triển xã hội của những nước đó. Sự bùng nổ dân số luôn đi kèm với nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế kém phất triển, văn hóa, giáo dục không được cải thiện… Ngược lại, khi kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục không được nâng cao thì không thể khống chế được tình trạng gia tăng dân số. Hai mặt trên có liên quan với nhau và tác động trực tiếp lên nhau, ở những nước có nền kinh tế phát triển cao như Nhật, Đức, Mỹ,… tỉ lệ sinh của họ rất thấp, trong khi đó những nước nghèo đói nhất lại có tỉ lệ sinh cao nhất.

Xem thêm:  Kể lại câu chuyện về tấm gương hiếu học

Tư thực trạng trên, muốn giải quyết vấn nạn bùng nổ dân số cần phải cải thiện trước tiên về kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa… cần có sự trợ giúp của các nước phát triển trong sự nghiệp ngăn chặn sự gia tăng dân số quá mức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *